Inloggad som:

205801 ENTREE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

205801 ENTREE
En fas II randomiserad, öppen platformsstudie för att studera nya behandlingsregimer jämfört med standardbehandling hos patienter med icke- småcellig lungcancer
A Phase II, Randomized, Open-label Platform Trial Utilizing a Master Protocol to Study Novel Regimens Versus Standard of Care Treatment in NSCLC Participants
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
18 år, konfirmerad NSCLC-diagnos, sjukdomsprogression efter max 2 linjer av systemisk behandling för lokal/regionalt avancerad återkommande, stadium IIIb/IV el metastaserande sjukdom (max 1 linje platinumbaserad kemoterapi i metastaserande sjukdom SAMT max 1 linje PD-1/PD-L1 mAb behandling. ECOG 0-1
Tidigare behandling: • Docetaxel el ICOS agonist • Systemisk cancerbehandling inom 30 dgr el. 5 halveringstider • Strålbehandling inom 14 dgr Tidigare fått ≥ 3 linjers behandling för NSCLC, inklusive deltagare med BRAF-mutationer. Patienter med känd EGFR/ ALK/ ROS-1 -mutationer exkluderas.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2020-09-22)

Tillbaka till listan