Inloggad som:

Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom
Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom
Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att se om det går att mäta tumöraktivitet genom att undersöka exosomer med ursprung från tumörceller i perifert blod. Är förekomsten av tumörspecifika exosomer i blod före/efter behandling en markör av prognostisk faktor? Blodprover och ev tumörbiopsi tas för analys av exosomer
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som ska genomgå isolerad hyperterm perfussion pga malignt melanom eller sakrom tillfrågas om studien. Patienter som har diagnosticerats med malignt melanom men får annan behandling än isolerad hyperterm perfusion kan inkluderas till studiens kontrollgrupp.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-01-24)

Tillbaka till listan