MENY
Administratör Logga ut

CANFOUR

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CANFOUR
Doseskaleringsprövning för att bedöma säkerhet och tolerabilitet av flera doser av antikroppen CAN04 A hos patienter med solida maligna tumörer.
An open label dose escalation followed by dose expansion safety and tolerability trial of CAN04 a fully humanized monoclonal antibody against IL1RAP in subjects with solid malignant tumors
PLACEHOLDER
CanFour är en Fas-1 studie med en ny läkemedel Can04. Can04 är en antikropp som har IL-1RAP som mål. Verkningsmekanism tros vara en minskning av inflammation i tumörens´mikromiljön + ADCC + stimulering av NK celler. Studie population är Bukspottskörtelcancer och Icke småcellig lungcancer. Can04 ges som första linjes behandling tillsammans med kemoterapi för pancreascancer (Nab-paklitaxel + Gemcitabine) och som första linjes kemoterapi för lungcancer (Cisplatin + Gemictabine för lungcancer). Pat med lungcancer kan ha fått immunterapi tidigare.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-06-19)

Tillbaka till listan

Sidan uppdaterad: 8 februari 2019