Inloggad som:

avslutad_DESTINY06

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_DESTINY06
En randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtecan (T-DXd) jämfört
A phase III, Randomized, Multi-center, Open-label Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd)Versus Investigators Choice Chemotherapy in HER2-low, Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients whose Disease has Progressed on Endocrine Therapy in the Metastatic Setting (DESTINY-Breast06)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-11-19)

Tillbaka till listan