MENY
Administratör Logga ut

KEYNOTE 913

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

KEYNOTE 913
Pembrolizumab som första linjens behandling vid avancerad merkelcellscancer
PLACEHOLDER
Studieläkemedlet MK-3475 (pembrolizumab) är en så kallad PD-1 hämmare, som i studien ska ges till patienter med avancerad merkelcellscancer som ännu inte fått behandling för avancerad sjukdom. Behandling ges var 3:e vecka i maximalt 35 cykler.
Mer information om studien för vårdgivare
Tidigare obehandlad avancerad merkelcellscancer. ECOG 0-1
Autoimmun sjukdom, aktiv infektion, hjärt-kärlsjukdom, tidigare transplantation.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2019-01-31)

Tillbaka till listan

Sidan uppdaterad: 25 januari 2019