Inloggad som:

MelMarT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MelMarT
En fas III, multinationell, multicenter, randomiserad, kontrollerad klinisk prövning som jämför 1cm mot 2cm utvidgad excisionsmarginal för patienter med primärt kutant malignt melanom
Melanoma Margins Trial (MelMarT): A Phase III, multi-centre, multi-national randomised control trial investigating 1cm c 2cm wide excision margins for primary cutaneous melanoma
PLACEHOLDER
Studien ska se om det är lika säkert att genomföra utvidgad excision med 1cm marginal som det är med 2cm marginal (standard idag) med avseende på recidiv och överlevnad. Sekundärt undersöks om det finns vinster i biverkningsmönster, livskvalitet och hälsoekonomi med den mindre marginalen.
Mer information om studien för vårdgivare
-Primärt invasivt kutant malignt melanom med Breslow thickness över 1 mm fastställt via biopsi (excision, incision eller stansbiopsi) och efterföljande histopatologisk analys. - 2cm utvidgad excision ska vara genomförbart - 18 år eller äldre -Förväntad livslängd minst 10 år -ECOG: 0-1 m.m.
- Oförmåga att ge informerat samtycke - Metasiatisk sjukdom (satellite, in-transit, lokal eller systemisk) - Tidigare eller samtidig diagnos annat invasivt melanom. - Ytterligare malignitet under de senaste 5 åren frånsett T1 skivepitelcancer, basalcellscarcinom och livmoder/cervix cancer m.m.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan