MENY
Administratör Logga ut

MERU _ M16-298

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MERU _ M16-298
En randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine som underhållsbehandling efter första linjens platinumbaserad kemoterapi hos patienter med utbredd småcellig lungcancer.
A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study of rovalpituzumab tesirine as maintenance therapy following first-line platinum-based chemotherapy in subjects with extensive stage small cell lung cancer.
PLACEHOLDER
En randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine som underhållsbehandling efter första linjens platinumbaserad kemoterapi hos patienter med utbredd småcellig lungcancer. Undersöka om effekten av Rova-T förbättrar den progressionsfria och totala överlevnaden
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologikt konfirmerad avancerad småcellig lungcancer. I remission eller stabil sjukdom efter första linjens platinumbaserad kemoterapi. CNS-metastaser måste ha funnits innan första linjens cyto och vara stabila. Tillgängligt tumörmaterial för DLL3 uttryck.
Tidigare given systemisk kemoterapi nnat än platinum/etoposide, någon form av immunterapi eller annan anti-cancerbehandling. Ingen radioterapi annat än PCI eller mot CNS-metastaser. Dokumenterad historia av cerebrovaskulära händelser ex instabil angina eller hjärtinfarkt.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2019-06-11)

Tillbaka till listan

Sidan uppdaterad: 4 oktober 2017