Inloggad som:

Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP)
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP)
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP)
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera den kirurgiska behandlingen Isolerad Hyperterm Perfusion (ILP) genomfört via minimalinvasiv teknik (MI-ILP) istället för via öppen kirurgi. Minskar biverkningar och komplikationer efter MI-ILP med bibehållen effekt?
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med in-transit metastaser av malignt melanom som accepteras för behandling med ILP vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att tillfrågas om deltagande i denna studie.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan