Inloggad som:

avslutad_PSMA-167-01 VISION

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PSMA-167-01 VISION
En internationell, prospektiv, oblindad, randomiserad, multicenter-fas 3-studie av 177Lu-PSMA-617 vid behandling av patienter med progressiv PSMA-positiv metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)
Vision: An international, prospective, open-label, multicenter, randomized phase 3 study of 117 LU-PSMA-617 in the treatment of patients with progressive PSMA- positive metastatic castrationresistant prostate canceer (mCRPC)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan