MENY

Ändringar i vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen ses över under 2019 och uppdateras vid behov. Vid större ändringar skickas vårdförloppen på remiss.

Standardiserade vårdförlopp som har reviderats av arbetsgrupperna fastställs av RCC i samverkan och publiceras löpande här. Regionerna har inte i uppgift att införa förändringarna förrän under 2020.

Vårdförlopp för införande under 2020


Faktaägare: Helena Brändström

Sidan uppdaterad: 25 juni 2019