Införande av SVF – handlingsplaner och redovisningar 2018

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna landstingens och regionernas handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet.

Sidan uppdaterad: 13 februari 2018