Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

Under 2017 införs tio nya standardiserade vårdförlopp (SVF). Totalt finns nu 28 SVF. Ett gemensamt patientinformationsblad för alla SVF-patienter förenklar för vården att informera patienter om kommande utredning.

Patientinformationsblad 

InDesign-filer (zip)

Regioner och landsting kan ha tagit fram patientinformationsblad med regional information. Dessa finns i så fall publicerade längst ner på respektive regions version av denna sida.

När ska patientinformationen ges till patienten?

Patientinformationen beskriver översiktligt vårdförloppet och kompletterar muntlig och individuell information, som varje patient ska få av vårdpersonalen.

Informationen är tänkt att delas ut till patienten vid det besök då läkaren beslutar om välgrundad misstanke om cancer och remitterar patienten till utredning enligt SVF.

Välgrundad misstanke uppstår oftast i primärvården. För de vårdförlopp som har en filterfunktion konstateras välgrundad misstanke först efter undersökningarna inom filterfunktionen.

Var öppen om din cancermisstanke

Ska din patient utredas för symtom som kan bero på cancer?
Berätta det! Förklara vad som ska hända och varför.
Så börjar en 2 minuter kort film, som RCC Syd producerat som en del av stödet till primärvården.

Anders Lundqvist, läkare vid Näsby vårdcentral i Kristianstad och Wenche Melander, kontaktsjuksköterska vid kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus berättar om sina erfarenheter av att möta patienter som ska utredas enligt SVF. 

Alla har inte cancer

Många patienter som går in i ett standardiserat vårdförlopp kommer inte ha cancer. Det är därför viktigt att poängtera för patienten att starten av ett vårdförlopp INTE innebär ett cancerbesked, utan en utredning av om man har eller inte har cancer.

Praktisk information

Avsändare på informationsbladet är 1177 Vårdguiden. Patientinformationen går även att läsa på webben på 1177.se/vardforlopp. Även där kan landsting och regioner komplettera med lokal information.

Produktionsfilerna (InDesign) saknar avsändarlogotyp, med avsikten att landsting och regioner själva förser dokumenten med önskad sådan.

Dokumentet tillhandahålls i form av en högupplöst PDF-fil samt InDesign-filer i två versioner. 

Sidan uppdaterad: 7 november 2017

Regionalt