Goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp

Att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården innebär en stor förändring för kliniker, mottagningar och medarbetare i vården. Här lyfter vi fram de som kommit en bit på vägen. Och de som jobbar på för att komma över hindren.

Primärvården är ofta inkörsporten till standardiserade vårdförlopp

Det är oftast på hälsocentralen som patienter med misstänkt cancer först upptäcks. Därför har primärvården en mycket viktig roll för standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Ingången till SVF bör vara och är ofta primärvården.

Hans Boberg är distriktsläkare på Nya närvården i Hoting och Strömsund men också primärvårdens representant i projektledningen för införandet av SVF i region Jämtland Härjedalen. Han menar att SVF är under utveckling men kommer efterhand att bli ett begrepp.

– Med tanke på det snabba införandet har SVF satt sig väl hos de allra flesta distriktsläkarna i regionen och förknippas med snabba cancerutredningar, säger Hans Boberg.

Läs hela artikeln om SVF och primärvården i Jämtland...

Berätta hur ni gör för att klara vårdförloppen

Många medarbetare ska tänka om och arbeta på andra sätt än idag, inte bara de som arbetar inom de vårdgrenar som brukar räknas till cancervården. Inte minst primärvården har en mycket viktig roll i arbetet med standardiserade vårdförlopp.

För att stimulera och inspirera vill vi spegla det omfattande förändringsarbete som pågår runt om i landet här på webben. Dels med exempel från er som sliter och släpar som värst för att komma igång och hitta nya arbetsformer. Dels med exempel från er som redan lyckats få ihop era processer och börjat utreda patienterna enligt standardiserade vårdförlopp

Hör av er till info@cancercentrum.se om ni vill berätta er förändringsstory!

Faktaägare: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 16 augusti 2017

Regionalt