Nationell vårdprogramgrupp palliativ vård

Carl Johan Fürst

professor, överläkare

Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds Uni...

Helena Adlitzer

processledare palliativ cancervård

RCC Stockholm — Gotland

Bertil Axelsson

adjungerad professor

Östersunds sjukhus och Umeå universitet

Elisabeth Kenne Sarenmalm

forskningsledare, leg. sjuksköterska, fil. doktor

FoU Centrum, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Ulla Martinsson

överläkare, med.dr. onkologkliniken

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gerd Silk

leg. sjuksköterska, distriktssköterska, med. kand.

Kvalitets- och utvecklingsenheten Region...

Elisabet Löfdahl

överläkare palliativ medicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Faktaägare: Helena Adlitzer, sjuksköterska, RCC Stockholm - GotlandHelena Adlitzer, sjuksköterska, RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 29 september 2017