Till regionspecifikt innehåll

Hälsoråd för att minska risken för cancer

Världshälsoorganisationens europeiska kodex mot cancer innehåller tolv rekommendationer och råd för att minska den individuella risken för cancer.

WHO:s tolv rekommendationer:

 1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.
 2. Rök inte i ditt hem. Uppmuntra till en rökfri arbetsplats.
 3. Se till att ha en hälsosam kroppsvikt.
 4. Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa den tid du sitter ned.
 5. Ät en hälsosam mat. 
  a. Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt.
  b. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker.
  c. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt.
 6. Om du dricker alkohol av något slag, begränsa ditt drickande. Att inte dricka alkohol alls är bättre med avseende på cancerprevention. 
 7. Undvik för mycket sol, speciellt viktigt för barn. Använd solskyddskräm. Sola inte i solarium.
 8. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen.
 9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt hem. Se till att minska höga radonnivåer.
 10. För kvinnor: Att amma minskar moderns cancerrisk; amma om du kan. Hormonbehandling för klimakteriebesvär ökar risken för vissa cancerformer; begränsa behandlingen.
 11. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram för: hepatit B (för nyfödda), humant papillomvirus (HPV för flickor).
 12. Delta i screeningprogram för: tarmcancer (män och kvinnor), bröstcancer (kvinnor), livmoderhalscancer (kvinnor).

Svensk översättning från Cancerfondsrapporten 2015.

Matvanor, alkohol och cancer

Filmen nedan visar föreläsningar med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer samt under pågående cancerbehandling. Dessutom lyfts hur de råd som ges under pågående behandling kan skilja sig från dem som ges i förebyggande syfte.

Filmen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap, samt få råd och tips om hur vi bäst samtalar om mat- och alkoholvanor med patienter och vilket stöd som finns att erbjuda. Målgrupper för filmen är kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och andra som ingår i teamet runt patienter med cancer. RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention stod bakom temadagen om matvanor, alkohol och cancer, som ägde rum den 16 oktober 2019.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

I sydöst har vi tagit fram en gemensam cancerpreventionsplan som utgår ifrån levnadsvanorna i WHO:s 12 rekommendationer för att minska risken för cancer.

Läs planen här