Solvanor

Solens strålar bidrar till välbefinnande och hälsa men ska njutas med försiktighet. Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige för såväl kvinnor som män, och den cancerform som växer snabbast.

UV-strålningens mängd avseende tid och styrka mot huden under livstiden är den största riskfaktorn för hudcancer. Det är solens UV-strålar som kan orsaka brännskador i huden och skador i cellernas DNA som i sin tur kan leda till utveckling av hudcancer. För den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, är brännskador orsakade av solens UV-strålar den största riskfaktorn.

Generell rekommendation

Att skydda sig när man är ute i solen och undvika att bränna sig

  • Barns hudceller är extra känsliga, därför är det extra viktigt att skydda barnen från att bränna sig.
  • Den som reser till varmare länder på vintern utsätter sig för extra stor risk.
  • Det är lämpligt att söka sig till skuggan mellan 11-15 då solen är som starkast (gäller sommarhalvåret i Sverige).
  • Tunna kläder, solhatt och solglasögon är utmärkta solskydd
  • Sola inte i solarium
  • Använd solskyddsprodukter, där kläder inte skyddar, använd vattenfast solskyddsmedel med hög faktor (minst 30) och som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning.

I samband med cancer

Alla patienter som får cytostatikabehandling bör rådas att undvika direkt solljus då behandlingen ökar känslighet i huden och kan orsaka brännskador.

Personer som haft hudcancer bör vara försiktiga med att utsättas för solen och följa ovanstående rekommendationer och lära sig att själv hålla koll på eventuella förändringar i huden. Mer finns att läsa om hudcancer här på  Cancercentrums webbplats och under egenvård i vårdprogrammen för de olika typerna av hudcancer, se länkar nedan.

Kunskapsstöd

Nationellt vårdprogram hudmelanom, Kunskapsbanken

Att skydda sig mot hudcancer, Film, 1177 Vårdguiden

Solråd för barn, 1177 Vårdguiden