MENY
Till regionspecifikt innehåll

Sunda solvanor

Sunda solvanor är en cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom. Att bränna sig i solen som barn ökar risken att drabbas av hudmelanom senare i livet.

Tanken är att ge barnhälsovårdssjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) en modell att använda för att förmedla sunda solvanor till barn och familjer som besöker en barnavårdscentral under en viss tidperiod.

Genom ett informationsmaterial bestående av kylskåpsmagneter och affischer betonas vikten av att föräldrar skyddar sig själva och sina barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt undviker solen mellan klockan 11.00 och 15.00. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns i Rikshandboken i barnhälsovård. 

Uppföljning av arbetet med Sunda solvanor

Informationsamterialet Sunda solvanor har hittills använts i sjukvårdregionerna Norr,  Sydöst, Uppsala Örebro och Väst. 

De regionala cancercentrumen har i samarbete med barnhälsovården i respektive region distribuerat totalt 104 000 kylskåpsmagneter och drygt 4 500 affischer.

Enkätundersökningar från Regionalt cancercentrum norr,
Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum sydost har visat att 96 % (311 av 322) av de responderande BVC-sjuksköterskorna upplevt projektet som mycket eller mestadels positivt.

Under våren 2018 har arbetet med Sunda solvanor följts upp och presenterats i en rapport.


Ladda ner rapporten: Sunda solvanor - En rapport som beskriver arbetet som gjorts under åren 2014-2017 (pdf)

 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Ta del av slutrapporten från RCC Norr

Slutrapport projekt Sunda solvanor RCC norr 2018 (pdf)

Projektet Sunda solvanor är avslutat i RCC Norrs regi. Slutrapporten publicerades 15 januari 2018. Norrlandsegionerna fattar själva beslut om och finansierar en eventuell fortsatt användning av det informationsmaterial som användes inom projektet.

Se en kort inspirationsfilm om Sunda solvanor riktad till BVC-sköterskor.

Uppföljning av arbetet i Uppsala Örebro

Via länken nedan kan du ta del av 2016 års resultatrapport om arbetet med Sunda Solvanor i Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

Resulatrapport 2016 - Implementering av Sunda solvanor i Uppsala Örebro sjukvårdsregion (pdf, nytt fönster)

Solråd för barn

På 1177.se finns praktiska råd för hur barn bör vistas i solen.

Solråd för barn, 1177

Vid frågor, kontakta

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

Startade som pilotprojket i väst

Sunda solvanor startade som ett pilotprojekt i 2014 genom ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst och Central barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Idag används materialet i stora delar av landet. I detta klipp får du en introduktion till Sunda solvanor. Klicka på den fyrkantiga symbolen längst ner i högra hörnet för att se filmen i helskärmsläge.

 

 

Sprid budskapet om sunda solvanor! 

Du som arbetar inom Västra Götalandsregionen och Region Halland kan kostnadsfritt beställa Sunda-solvanor-affischer i A3 och flyers i A5 på Adress- och distributionscentrum (sök på ”sunda solvanor”) till din verksamhet.

Sidan är en intern sida, som enbart kan nås av dig som jobbar i Västra Götalandsregionen. För dig som arbetar i Region Halland rekommenderar vi att du kontaktar distributören på: 

Tel. 010 - 441 36 94
adress.distributionscentrum@vgregion.se

Mer information

Banners till webben

Banner Sunda solvanor 203 pixlar
Banner Sunda Solvanor 300 pixlar
Banner Sunda Solvanor 500 pixlar

Klicka på respektive länk, därefter kan du högerklicka och välja att spara ner bilden till din dator. Alla artiklar bör länkas till temasidan på 1177 Vårdguiden för vidare läsning: 1177.se/solrad-barn (ersätter på sikt www.sundasolvanor.se)
Om du behöver banners eller bilder i andra format, kontakta:

Ulrika Johansson
Webbredaktör, eHälsoenheten
Västra Götalandsregionen
ulrika.t.johansson@vgregion.se


Faktaägare:Ellen Brynskog, utvecklingsledare
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 6 mars 2019