Cancerdiagnoser

Här finns samlat kunskapsstöd för respektive cancerdiagnoser. Det är vårdprogram, behandlingsriktlinjer, kvalitetsregisterrapporter, registerspecifika dokument och annat stöd som kan hjälpa dig i ditt arbete inom en specifik diagnos. 


Regionalt innehåll


Under varje diagnos finns även information om utvecklingsarbeten som pågår inom respektive diagnos. Till exempel arbetet med bröstcancercentrum, aktuella ledtider inom tjock- och ändtarmscancervården och regionala processägare inom respektive diagnos.

 


Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2016

Regional information uppdaterad: 4 maj 2016