MENY

Gällande vårdprogram

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-05-22

Bilaga 3 Cytostatika – potentiella sena biverkningar

Givet cytostatika

Potentiell sen biverkan

Kapitel

Alla

Nedsatt livskvalitet

6

Påverkad tandutveckling och karies

14

Nedsatt immunitet mot vaccinpreventiva infektioner

16

Sekundär malignitet

27

Nedsatt gonadfunktion

20+ 21

Actinomycin D

Påverkad leverfunktion

12

Amsakrin

Hjärtpåverkan

9

Asparaginas

Pancreasdysfunktion

12+ 23

BCNU (Carmustine)

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Lungpåverkan

17

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16+27

Bleomycin

Lungpåverkan

17

Hyperpigmentering

26

Busulfan

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Lungpåverkan

17

Påverkad leverfunktion

12

Sekundär leukemi

16+27

Bestående alopeci

26

Carboplatin

Hörselnedsättning

11

Nedsatt njurfunktion

13

CCNU (Lomustine)

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Lungpåverkan

17

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16+27

Chlorambucil

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Cisplatin

Perifer neuropati

7

Hörselnedsättning

11

Nedsatt njurfunktion

13

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Cyklofosfamid

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Urinblåsedysfunktion

 

Sekundär leukemi

16+27

Bestående alopeci

26

Cytarabin

Ingen känd specifik sen biverkan

 

Dacarbazin

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Daunorubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Doxorubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Epirubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Etoposide

Sekundär leukemi

16+27

Fludarabin

Ingen känd specifik sen biverkan

 

Hydroxyurea

Ingen känd specifik sen biverkan

 

Idarubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Ifosfamid

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Nedsatt njurfunktion

13

Urinblåsedysfunktion

 

Potentiell hjärtpåverkan

9

Sekundär leukemi

16+27

Potentiellt nedsatt bendensitet

25

CNS-påverkan

8

Melphalan

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16+27

Mercaptopurin

Ingen känd specifik sen biverkan

 

Methotrexat

Neuropsykologisk dysfunktion

8

Leverpåverkan

12

Nedsatt njurfunktion

13

Potentiellt nedsatt bendensitet

25

MetylCCNU (semustin)

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Lungpåverkan

17

Njurpåverkan

13

Sekundär leukemi

16+27

Mitoxantrone

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Mustin

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Procarbazin

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Cortikosteroider

Nedsatt bendensitet

25

Teniposid

Sekundär leukemi

16+27

Tioguanin

Levertoxicitet

12

Thiotepa

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Vinblastin

Perifer neuropati

7

Potentiell påverkan på muskel och skelett

25

Potentiell påverkan metabolt syndrom

23

Vinkristin

Perifer neuropati

7

Potentiell påverkan på muskel och skelett

25

Potentiell påverkan metabolt syndrom

23