Till regionspecifikt innehåll

Blodcancer, lymfom och myelom

Blodcancer (leukemi) är den gemensamma benämningen på flera cancerliknande blodsjukdomar i den blodbildande benmärgen. Lymfom och Myelom är närbesläktade tumörsjukdomar, som oftast behandlas inom hematologin, det vill säga de kliniker som behandlar blodcancer.

Blodcancer

Vid blodcancer förändras de vita blodkropparna och förökar sig okontrollerat i benmärgen och i blodet. Omkring 3 700 personer per år i Sverige insjuknar i någon form av blodcancer.

Det finns två olika sorters blodcancer, myeloid och lymfatisk. Blodcancer kan också vara antingen akut leukemi, som uppstår från omogna celler och utvecklar sig under loppet av veckor, eller en kronisk leukemi, som har ett långsamt förlopp som kan fortskrida under flera år utan att kräva behandling.

Blodcancerregistret består av flera kvalitetsregister där det finns vårdprogram för några av diagnoserna och riktlinjer för några. 

Lymfom

Lymfom, eller lymfkörtelcancer, är ett samlingsnamn på en rad cancersjukdomar som uppstår i celler som tillhör lymfsystemet. Nästan 2 000 personer insjuknar varje år i någon typ av lymfom, något fler män än kvinnor, och det är vanligast hos personer över 65 år.
Mer om lymfom

Myelom

Myelom är närbesläktad med blodcancer men uppstår i plasmacellerna i benmärgen. Varje år får 500-600 personer i Sverige myelom. Diagnosen är vanligare bland män än bland kvinnor. De flesta som insjuknar är över 65 år.
Mer om myelom

Styrdokument

Styrdokumentet är gemensamt för alla blodcancerregister.
Styrdokument blodcancerregistret

Publikationer

Publikationer med data från blodcancerregistren

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om blodcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om blodcancer.

Bilaga 2C Regional cancerplan blodcancer (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för hematologi

Processledare RCC Stockholm Gotland

Per Ljungman

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Jennie Jackson

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm - Gotland

Regional patientprocessledare

Vladimir Lazarevic

regional patientprocessledare blodcancer

Skånes universitetssjukhus

Regionalt vårdprogram för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram vid hematologiska sjukdomar (2014)

Blodcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk