Standardiserat vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi

Det standardiserade vårdförloppet för KLL gäller från och med 2017. Vårdförloppet är en del av det standardiserade vårdförloppet för lymfom. Det gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

 


Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regional information uppdaterad: 31 mars 2017

Regionalt