Läkemedelsregimer lymfom

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för lymfom. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Faktaägare: AnnSofie Fyhr, apotekare, RCC syd
Gemensam information uppdaterad: 9 oktober 2017

Regionalt