MENY

Gällande vårdförlopp myelom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-05-08.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Bo Björkstrand, ordförande, docent, hematolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Cecilie Hveding Blimark, med.dr, hematolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Kristina Carlson, docent, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Ewa Ekstrand, patientrepresentant, Blodcancerförbundet, Stockholm
 • Markus Hansson, docent, hematolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Magnus Hultdin, docent, patolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Birgitta Lauri, hematolog, Sunderby sjukhus, Luleå
 • Peter Kováč, radiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Maria Strandberg, hematolog, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
 • Ronald Svensson, hematolog, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping
 • Ingemar Turesson, docent, hematolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Torbjörn Westerlund, ST-läkare allmänmedicin, Sandens hälsocentral, Boden