Till regionspecifikt innehåll

Myeloproliferativa sjukdomar

I Sverige insjuknar cirka 400 - 500 personer varje år i myeloproliferativa sjukdomar, neoplasier (MPN). 

Sjukdomsgruppen omfattar främst:

 • polycytemia vera (PV)
 • essentiell trombocytemi (ET)
 • myelofibros (MF),
 • kronisk neutrofil leukemi (KNL)
 • kronisk eosinofil leukemi (KEL)

Sjukdomarna har olika symtom som omfattar olika delar av det hematopoetiska systemet.

Kontaktperson

Erik Ahlstrand

hematolog

Örebro Universitetssjukhus

 

Mastocytos

Mastocytos är en sällsynt blodsjukdom som orsakas av ökad tillväxt och ansamling av en form av vita blodkroppar, mastceller, i ett eller flera organ.

Sjukdomen finns i två huvudgrupper, kutan mastocytos med symtom från huden och systemisk mastocytos, som ger symtom från ett eller flera inre organsystem. 

Sjukdomen är ovanlig, uppskattningsvis får årligen i Sverige 40 vuxna och 40 barn diagnosen. 

Kontaktperson

 

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst