Stöd vid information

RCC Stockholm – Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Min vårdplan - Bröstcancer

Min vårdplan för bröstcancer är framtagen till patienter med bröstcancer och närstående. 

Samtliga sjukhus i Stockholms län och i Region Gotland som vårdar bröstcancerpatienter har A5-pärmar med nedanstående innehåll att överlämna till patienter. 

Här finns även materialet samlat i pdf-format för dig som vill läsa och skriva ut. 

Materialet är producerat och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med bröstcancer i Stockholm och på Gotland. Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland har sammanställt och den regionala vårdprogramgruppen för bröstcancer Stockholm - Gotland har granskat. 

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Skriv ut

Materialet finns i A5 format som du kan skriva ut. Gå till Arkiv, Skriv ut, välj Häfte och utskrift på båda sidor. Se hur du gör nedan. 

Stöd vid information om mammografi till personer med funktionsnedsättning, på lätt svenska

Läs mer här och ladda ned broschyren

 

Stöd vid information om bröstcentrum

Syftet med informationen är att orientera patienten i de händelser som kan bli aktuella under utredning och eventuell behandling. Det är alltså en övergripande information. Detaljerad individuell information kommer patienten att få i den individuella vårdplanen. 

Användning

  1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
    Om bröstcentrum 
  2. Här kan du ladda ner en tryckfärdig pdf. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
    Om bröstcentrum (pdf)

OBS! Undvik att skriva ut denna på vanlig skrivare då folderns format inte är anpassat för detta.

Faktaägare: Susanne Carlsson Bennet, sjuksköterska på RCC Stockholm - GotlandSusanne Carlsson Bennet, sjuksköterska på RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 11 oktober 2018