Stöd vid information

RCC Stockholm – Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Folder om bröstcanceroperationer

Stöd vid information till patienter om bröstcanceroperationer

Syftet med denna broschyr om bröstcanceroperationer är att underlätta samtalet med patienten om vilken bröstcanceroperation som är lämplig för just den patienten. Foldern beskriver de olika metoderna, hur de går till, för- och nackdelar samt eventuella komplikationer. Patienten kan få förståelse och kunskap vilket förenklar att bli involverad i sin behandling.

Användning

  1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. Information om bröstcanceroperationer (pdf)
  2. Tryck upp den och använd som en vanlig folder. Här kan du ladda ner foldern som tryckfärdig pdf och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Information om bröstcanceroperationer (tryckfärdig pdf).

OBS! Undvik att skriva ut denna på vanlig skrivare då folderns format inte är anpassat för detta.

Mer information om foldern

Materialet har tagits fram av olika specialister vid flera sjukhus. Även patientrepresentanter har bidragit med synpunkter. Ett stort tack till alla involverade!

Här hittar du referenslistan till foldern.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Foldern kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan under rubriken Användning.

Stöd vid information till patienter efter bröstoperation - information och träningsprogram

Syftet med dessa broschyrer är att informera patienten om lämpligt träningsprogram efter bröstoperation. 

Användning

Nedan kan du pdfer och läsa på dator tillsammans med din patient eller skriva ut på vanlig printer.

Skriv ut

Materialet finns i A5 format. När du ska skriva ut filerna ovan. Gå till Arkiv, Skriv ut, välj Häfte och utskrift på båda sidor. Se Nedan. 

Stöd vid information om mammografi till personer med funktionsnedsättning, på lätt svenska

Läs mer här och ladda ned broschyren

 

Stöd vid information om bröstcentrum

Syftet med informationen är att orientera patienten i de händelser som kan bli aktuella under utredning och eventuell behandling. Det är alltså en övergripande information. Detaljerad individuell information kommer patienten att få i den individuella vårdplanen. 

Användning

  1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
    Om bröstcentrum 
  2. Här kan du ladda ner en tryckfärdig pdf. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
    Om bröstcentrum (pdf)

OBS! Undvik att skriva ut denna på vanlig skrivare då folderns format inte är anpassat för detta.

Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska på RCC Stockholm - GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska på RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 21 mars 2018