Till regionspecifikt innehåll

Underlag för patientformation gällande bröstcancer i Min vårdplan

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. RCC i samverkan har tagit fram ett underlag för generell patientinformation som inte är diagnosspecifik. I vissa sjukvårdsregioner finns även regional diagnosspecifik patientinformation, som du hittar under rubriken Regionspecifikt innehåll. Texterna kan ingå i Min vårdplan.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. Det regionala materialet är framtaget av olika professioner inom cancervården och kan användas i alla sjukvårdsregioner när Min vårdplan utarbetas, om inte upphovsrätten sätter begränsningar.

I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, finner du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Min vårdplan - Bröstcancer

Min vårdplan för bröstcancer är framtagen för patienter med bröstcancer och deras närstående. På Södersjukhuset  och Visby Lasarett erbjuds patienter med bröstcancer även Min vårdplan på 1177.se.

Region Stockholms tre bröstcentrum och Region Gotland som vårdar patienter med bröstcancer använder informationsmaterialet nedan.

Syftet med materialet är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

 1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Formatet på materialet är A5. Välj hålat papper.
 2. Välj ut det material som aktuellt till just din patient.
 3. Kliniken har pärmar där du kan sätta in materialet. I pärmen kan patienten också kan samla annat material under behandlingen.
 4. Inom Region Stockholm kan pärmar beställas via Office Depot.  För beställning av vita hårda pärmar, 16 mm,  2,50 kr/st. Beställ: Logistic art.nr 81548.

Här finns även materialet samlat i pdf-format för dig som vill läsa och skriva ut.

Flik 1 och 2: Min vårdplan och information, Stockholm.
Flik 1 och 2: Min vårdplan och information, Gotland
Flik 3: Min diagnos
Flik 4: Min behandling
- Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation
- DCIS
- Bröstbevarande operation
- Operation av hela bröstet
- Bröstrekonstruktion
- Operation i armhålan
- Smärta efter operation 
- Komplikationer
- Cytostatika
     4.2.1 Karboplatin, Gotland
     4.2.2 Docetaxel, Gotland
     4.2.3 EC 90 100, Gotland
     4.2.4 EC 60 75, Gotland
     4.2.5 Paclitaxel, Gotland
     4.2.6 Docetaxel, dostät, Gotland
     4.2.7 EC, dostät, Gotland
- Strålbehandling
- Antihormonell behandling
- Målsökande behandling
     4.5.1 Trastuzumab, Gotland
     4.5.2 Trastuzumab och Pertuzumab,  Gotland
     4.5.3 Trastuzumab (Herceptin), Gotland
     4.5.4 Trastuzumab (Herceptin) Pertuzumab (Perjeta), Gotland
- Information för dig som får bisfosfonater
Flik 5: Praktisk information om din operation, Stockholm
Flik 5: Praktisk information om din operation, Gotland
Flik 6: Praktisk information om din medicinska behandling
Flik 7: Symtom, biverkningar och egenvård, Stockholm
Flik 7: Symtom, biverkningar och egenvård, Gotland
- Faktablad bröstprotes
Flik 8: Cancerrehabilitering, Stockholm
- Information och träningsprogram efter bröstoperation - mastektomi
- Information och träningsprogram efter bröstoperation med axillutrymning, med eller utan rekonstruktion med protes.
-Information och träningsprogram efter bröstoperation - portvaktskörtel.
Flik 8: Cancerrehabilitering, Gotland
Flik 9: Andra vårdformer, Stockholm
- Palliativ vård
Flik 9: Andra vårdformer, Gotland
Flik 10: Forskning och kvalitetsregister
Flik 11: Ekonomi, sjukskrivning och närståendepenning, Stockholm
Flik 11: Ekonomi, sjukskrivning och närståendepenning, Gotland
Flik 12: Patientföreningar och stödorganisationer, stöd för närstående, barn som närstående samt Cancerrådgivningen, Stockholm
Flik 12: Patientföreningar och stödorganisationer, stöd för närstående, barn som närstående samt Cancerrådgivningen, Gotland
Flik 13: Patienträttigheter i vården och patientsynpunkter, Stockholm
Flik 13: Patienträttigheter i vården och patientsynpunkter, Gotland

Materialet är producerat och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med bröstcancer i Stockholm och på Gotland. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har sammanställt och den regionala vårdprogramgruppen för bröstcancer Stockholm Gotland har granskat. 

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Information om mammografi på lätt svenska

Stöd vid information om mammografi på lätt svenska

Stöd vid information om bröstcentrum

Syftet med informationen är att orientera patienten i de händelser som kan bli aktuella under utredning och eventuell behandling. Det är alltså en övergripande information. Detaljerad individuell information kommer patienten att få i den individuella vårdplanen. 

Användning

 1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
  Om bröstcentrum (pdf, nytt fönster)
 2. Här kan du ladda ner en tryckfärdig pdf. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
  Om bröstcentrum (pdf, nytt fönster)

OBS! Undvik att skriva ut denna på vanlig skrivare då folderns format inte är anpassat för detta.

Min vård- och rehabiliteringsplan

"Min vård- och rehabiliteringsplan" delas ut till patienter i Västra sjukvårdsregionen i samband med att de får diagnosen bröstcancer eller förstadium till bröstcancer. Boken används under hela behandlingsperioden och är tänkt att vara ett komplement till övrig muntlig och skriftlig information.

Min vård- och rehabiliteringsplan är en reviderad version av den patientinformation som tidigare benämndes Rosa boken. 

Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram en mer individuell och interaktiv vårdplan. Boken är ett underlag till individuell vårdplan med checklistor och sidor att fylla i tillsammans med patienten.

Materialet är framtaget i samarbete med patientrepresentanter inom ramen för det utvecklingsarbete av bröstcancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). 

Vill ni använda broschyren, delar av texten eller enskilda bilder i en annan region stäm av med ansvarig utvecklingsledare vid RCC Väst. Om ni sedan gör ändringar i dokumentet är ni själva ansvariga för att säkerställa att informationen är korrekt.

Inspiration har hämtats från böckerna Information och samtalsstödDen ofrivilliga resenären samt södra sjukvårds-
regionens Min vårdplan för bröstcancerpatienter.

Min-vard-o-rehab-brost-webb250px.jpg

Beställ Min vård- och rehabiliteringsplan kostnadsfritt via adress- och distributionscentrum (sök på "Min vård och rehabiliteringsplan")

Ladda ner Min vård- och rehabiliteringsplan (pdf, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 


Innehåll: 

Del 1: Mina vårdkontakter och min vårdplan

Mina vårdkontakter
Hälsofrämjande cancervård
Min vård- och rehabiliteringsplan
Att kommunicera dina behov
Här sitter min/mina förändring/-ar
Planerad behandling
Min cancerrehabiliteringsplan
Planering vid operation
Min operationsplanering
Planering och tider för mig i samband med min operation

Del 2: Behandling och rehabilitering vid bröstcancer

Behandling vid bröstcancer
Olika former av bröstcancer
Egenskaper hos tumören
Faktorer som påverkar din behandlingsform 
Kirurgi
Behandling med läkemedel
Strålbehandling
Bröstrekonstruktion
Fysisk aktivitet och träning
Trötthet (fatigue)

Del 3: Hur påverkas du av cancerbesked och behandling?

Känslomässiga reaktioner
Till dig som har minderåriga barn
Fertilitet och sexualitet
Arbete och sjukskrivning
Min uppföljning

Sekretess, tystnadsplikt, kvalitetsregister och studier

Kontakt

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare (föräldraledig)

RCC Väst