Nationell vårdprogramgrupp bröstcancer

Ordförande

Jonas Bergh

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

Regionala representanter

Johan Ahlgren

onkolog

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

 

Jan Frisell

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna-Lotta Hallbeck

onkolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Dan Lundstedt

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lisa Rydén

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Anne Andersson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Patolog

Helena Olofsson

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Patientrepresentant

Elizabeth Bergsten Nordström

Bröstcancerförbundet

Omvårdnad

Yvonne Wengström

Karolinska institutet

Stödjande RCC

Lena Grönlund

Registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland