Till regionspecifikt innehåll

Bukspottkörtelcancer

I Sverige får cirka 1450 personer varje år diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). De flesta är äldre, närmare 70-årsåldern. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män.

Sjukdomen upptäcks oftast sent och mellan 75 och 80 procent har en utbredd och obotbar cancer redan vid upptäckten. Kirurgisk behandling, operation, är enda möjligheten till bot, men det är en tekniskt svår och komplikationsbelastad behandling. För den minoritet som genomgår operation i botande syfte, på sjukhus med hög operationsvolym, är den genomsnittliga överlevnaden 28 månader och 3-årsöverlevnaden är 37 procent.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

 

Regional patientprocessledare

Gert Lindell

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av bukspottkörtelcancer:

GOSÖ 2019-03-01 (pdf)

Regionala processledare för tumörer i övre mag- och tarmkanalen

Linda Lundgren

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Bukspottkörtelcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom bukspottkörtelcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Nutritionsomhändertagande Uppsala Örebro

Här kan du ta del av en sammanställning av nutritionsbehandlingen vid bukspottkörtelcancer vid sjukhusen inom Uppsala-Örebroregionen.

Nutritionsomhändertagande bukspottkörtelcancer - Dietisterna inom Uppsala Örebroregionen, januari 2020 

Regional vårdprocess bukspottkörtelcancer

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Deltar i arbetet med att förbättra nationella kvalitetsregistrets täckningsgrad regionalt och nationellt. 
  • Regionala omvårdnadsgrupper och vårdprocessgrupper som ska säkerställa god och lika vård för alla i regionen. 
  • Gemensamma dialogmöten på sjukhusen tillsammans med vårdprocesserna för matstrupe- och magsäckscancer och cancer i lever, gallblåsa och gallvägar. 
  • Uppstart av regional patient- och närståendeförening (PALEMA).

Koncentrerat vårduppdrag

Alla operationer av bukspottkörtelcancer i Västra Götalandsregionen och Region Halland görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regional processägare

porträtt

Johanna Wennerblom

regional processägare bukspottkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Siv Vitblom

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Nationell support, Regional support, RCC Väst

Patientrepresentant

Sten B Carlson

Patient/närståendeföreträdare