MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

16. Kvalitetsregister

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer består av delregister för olika gynekologiska cancersjukdomar. Det första delregistret omfattar ovarial-, tubar- peritonealcancer och cancer abdominis och inkluderar även borderlinetumörer, och startade med prospektiv registrering 2009-01-01. Alla regioner deltar i registreringen. Här finns dokumentation inklusive styrdokument och blanketter. Registret är uppbyggt på INCA-plattformen.

När ett nytt fall av ovarialcancer anmäls i INCA via webben tas informationen om hand av en monitor på RCC som identifierar och kontrollerar data och därefter kopplar till en post i cancerregistret. Om data saknas eller är felaktiga skickas uppgifterna tillbaka till respektive rapportör för komplettering. Rapportören är den gynekolog som utför den tumörkirurgiska operationen samt den gynonkolog som handlägger patienten. Sekreterarhjälp med cancerregistrering och uppföljning i INCA organiseras lokalt.

Via INCA-systemet görs täckningskontroll gentemot cancerregistret. Dataanalyser sker i samråd med statistisk expertis i första hand från Regionalt cancercentrum väst. Användare kan se avidentifierade data för landet och identifierade data för den egna enheten.

Det finns 5 blanketter i ovarialcancerregistret i INCA:

  • Anmälningsblankett (cancerregistreringsblankett)
  • Kirurgiblankett
  • Onkologisk behandlingsblankett
  • Recidivbehandlingsblankett
  • Uppföljningsblankett

 

Rapportering sker enligt följande:

Vårdprogramgruppen för ovarialcancer har ett nära samarbete med styrgruppen för det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk onkologi. Registret innehåller ännu inga patientrapporterade symtom och mätningar av tillfredsställelse, vilket är önskvärt inom de närmaste åren.