MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

19. Definitioner och statistiska begrepp

Accuracy
Hur nära ett uppmätt värde är till det sanna värdet.

 

Negativt prediktivt värde
Andelen av dem som testats negativt som verkligen är friska.

 

Positivt prediktivt värde
Andelen av dem som testats positivt som verkligen har en sjukdom.

 

Precision
Hur nära upprepade mätningar under oförändrade förhållanden är till varandra. 

 

Sensitivitet
Andelen sjuka som identifieras med ett test (positivt test). 

 

Specificitet
Andelen friska som friskförklaras med ett test (negativt test). Ett test med hög specificitet friskförklarar den individ som är frisk.

 

Relativ överlevnad 
Kvoten mellan den observerade överlevnaden för cancerpatienterna och den förväntade överlevnaden hos en jämförbar grupp i den allmänna befolkningen.