MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

20. Förkortningar

   

BEV

Bevacizumab

BMI

Body mass index

CA 125

Cancerassocierat antigen 125

DT

Datortomografi

DWI

Diffusionsviktad imaging

EOC

Epitelial ovarialcancer

ER

Estrogenreceptor

ESGO

European Society of Gynecologic Oncology

FIGO

Federation Internationale de Gynecologie et d´Obstetrique

GCIG

Gynecologic Cancer Intergroup

GTC

Gynekologiskt tumörkirurgiskt centrum

HGSC

Höggradig serös cancer

HNPCC

Hereditär nonpolyposis kolorektal cancer

HR

Hazard ratio

HRT

Hormon replacement therapy, hormonsubstitution

IHC

Immunhistokemi

IVF

In vitro-fertilisering

MMR

Mismatch repair

MRT

Magnetresonanstomografi

MSI

Mikrosatellitinstabilitet

NPV

Negativt prediktivt värde

OR

Odds ratio

OS

Overall survival, total överlevnad

PAD

Patologisk anatomisk diagnos

PET

Positronemissionstomografi

PFI

Platinumfritt intervall

PFS

Progressionsfri överlevnad

PMP

Pseudomyxoma peritonei

PPV

Positivt prediktivt värde

PR

Progesteronreceptor

RCC

Regionalt cancercentrum

RECIST

Response Evaluation Criteria in Solid Tumor

RMI

Risk of Malignancy Index

ROCA

Risk of ovarian cancer algorithm

ROC

Receiver-operator-characteristics

SIR

Standardiserad incidensratio

SOEB

Bilateral salpingooforektomi

TVS

Transvaginal ultrasonografi, transvaginalt ultraljud