MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

Bilaga 2 Tillstånd med förhöjt CA 125

Tillstånd med förhöjda
CA 125-nivåer i serum

Frekvens
(%)

CA 125
(enh/ml)

Anmärkning

Epitelial ovarialcancer

80–85

35–25 000

 

Stadium I

30–65

35–500

Ascites, cystruptur

Lokal sjukdom (stadium I–IIA)

60–75

35–1 000

ger högsta värden

Avancerad sjd (stadium IIB–IV)

> 85

35–25 000

Mucinösa har lägre värden

Icke-mucinös typ

> 85

35–25 000

Klarcelliga kan ha lägre värden

Mucinös typ

30–40

35–250

 

Borderline-tumörer

30–60

35– > 500

 

Övriga maligna ovarialtumörer

30–75

35– > 500

 

Övrig gynekologisk cancer

 

 

 

Tubarcancer

50–80

35– > 500

Liknar mycket ovarialcancer

Endometrie-cancer (avancerad sjd)

20–80

35– > 500

Spridning ger högre värden

Cervixcancer (adenokarcinom)

30–80

35– > 500

Avancerad sjukdom

Uterussarkom

50

35– > 500

 

Annan cancer

Primär serös cancer peritonei, SSPC

 

> 50

 

35– > 500

 

Ekvivalent till ovarialcancer!

Gastrointestinal cancer

20–30

35– > 500

Avancerad sjd

Bröstcancer

12–40

35– > 500

Avancerad sjd

Pankreascancer

30–60

35– > 500

Avancerad sjd

Lungcancer, mesoteliom

30

35– > 500

Avancerad sjd

Benign gynekologisk sjukdom

 

 

 

Palpabel benign bäckenresistens

15–20

35–250

 

Dito med ascites (Meigs syndrom)

> 50

35– > 500

 

Endometrios

20–50

35–300

Avancerad sjd ger högre värden

Ovarialkystom, adenofibrom etc.

5–15

35–100

Stora med symtom

Torkverade adnextumörer

?

35–65

Cirkulations-påverkade

Myom, stora

5–15

35–65

 

Salpingit, ovarialabscess, PID

20–40

35– > 500

Klara             symtom!

Andra benigna tillstånd

 

 

 

Leversjukdom, mera uttalad

15–50

35–10 000

Ascites ger     högsta värden

Peritonit, pankreatit

50?

35– > 500

Allvarliga         tillstånd

Hjärtsvikt med pleuravätska

50?

35–250?

Knepig diff-     diagnos!

Pleurit, inflammatorisk genes

?

35–?

Knepig diff-     diagnos!

Reumatoid artrit, psoriasisartrit

?

35–65?

Knepig diff-     diagnos!

Njurinsufficiens, mera uttalad

?

35–?

Sällan problem

Ascites oavsett orsak

Ofta!

35–10 000

Risk för       feltolkning!

Fysiologiska tillstånd

 

 

 

Pågående menstruation OBS!

5–10

35–75?

Fr.a. adenomyos/ endometrios

Graviditet

30

35–75

Första             trimestern

Referensnivå CA 125 i serum, friska kvinnor

-

< 35

 

Förhöjd CA 125, friska kvinnor

Symtomfria, fertila kvinnor

Symtomfria, postmenopausala

 

6

1

 

35–75

35–65