MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

Bilaga 3 Snomedkoder

Topografikoder

 

T 80000

Vulva

T 81000

Vagina

T 82000

Uterus (alltid vid hysterektomipreparat)

T 83000

Portio, cervix

T 84000

Endometrium (vid biopsier, skrap m.m.)

T 85000

Myometrium (t.ex. vid lokal resektion av myom, adenomyos m.m.)

T 86000

Tuba

T 87000

Ovarium

T 63850

Oment

T 08000

Lymfkörtlar (alt. T08600 pelvina lgl m.m.)

TY 4100

Region buk

TY 4220

Region navel

TY 4500

Peritoneum

TY 4600

Retroperitoneum

 

Morfologikoder

 

M 72000

Hyperplasi

M 69720

Cylindercellsatypi

M 7400 (+ 6, 7)

Skivepiteldysplasi – lätt, måttlig

M 73000

Metaplasi

M 765

Endometrios

M 7651

Adenomyos

 

Cancer:
Alternativ 5:e siffran: 1 misstanke om cancer alternativt borderline, 2 in situ, 6 metastas av, 7 recidiv, 8 cancer med metastas. 6:e siffran för differentieringsgrad

M 80703

Skivepitelcancer

M 81403

Adenokarcinom

M 83803

Endometrioitt adenokarcinom

M 84413       

Seröst (cyst)adenokarcinom

M 84803

Mucinös cancer

M 83103

Klarcellscancer

M 80203

Odifferentierad cancer

M 89803

Karcinosarkom

M 80413

Småcellig cancer

(M 83233

Blandat (mixed) adenokarcinom – alla har inte denna kod, alt. 83203)