MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

Bilaga 4 ICD-10-koder

ICD-10-koder används i Svenska kvalitetsregistret. Observera att vissa tumörer är anmälningspliktiga men kommer inte inkluderas i kvalitetsregistret, t.ex. benigna tumörer i ovariet.

Registret omfattar patienter med följande diagnoser och tillhörande ICD-10-koder:

Tumörer i äggstockarna – diagnoskoder

D27

Benign anmälningspliktig tumör i äggstocken

D39.1

Borderlinetumör i äggstocken

C56

Malign tumör i äggstocken (inbegriper också t.ex. sarkom)

Tumörer i äggledarna – diagnoskoder

D07.3

Cancer in situ i äggledaren

C57.0

Malign tumör i äggledaren (inbegriper också t.ex. sarkom)

 

Dåligt definierade tumörer – diagnoskoder

C48.1

Peritonealcancer med ovarialcancerliknande histologi, med specificerad lokalisation (t.ex. oment)

C48.2

Peritonealcancer med ovarialcancerliknande histologi, utan specificerad lokalisation (UNS)

C76.2

Malign tumör i buken

C76.3

Malign tumör i bäckenet

En cancer med den histologiska bilden av en serös ovarialcancer men enbart ytväxt på äggstocken eller enbart med peritoneal utbredning och morfologisk verifikation av frånvaro av växt på äggstocken (ibland benämnt ”serous surface papillary carcinoma; SSPC”) kodas under C48.1 om man kan specificera en

särskild lokalisation eller C48.2 (peritonealcancer UNS med ovarialcancerliknande histologi). Om utgångspunkten är osäker används cancer abdominis (C76.2) eller cancer pelvis (C76.3). Observera att resultatet av senare kirurgi kan medföra att diagnosen ska ändras till cancer ovarii, om detta morfologiskt verifieras. En ny anmälningsblankett ska då registreras.

  • Tumör i livmodern eller äggstocken med oklar utgångspunkt (carcinoma corporis uteri et ovarii) kodas, om det inte av anamnesen och kliniska undersökningsfynd går att göra sannolikt vilken av lokalerna som är primär, under malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt (C57.8). Ska inte registreras i kvalitetsregistret.
  • Krukenbergtumör är alltid metastas i äggstocken (oftast från ventrikel) och kodas under C79.6 (sekundär tumör i äggstocken). Ska inte registreras i kvalitetsregistret.
  • Benigna tekom ska anmälas till cancerregistret, men inte registreras i kvalitetsregistret.