MENY

Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

22. Vårdprogramgruppen

22.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Vårdprogramgruppen består av en representant för gynekologisk tumörkirurgi, en för gynekologisk onkologi, en för bild- och funktionsmedicin och en representant för patologi/cytologi från de sju regionsjukhusen i Sverige. Dessa personer har utsetts av respektive linjeorganisation. Därutöver består vårdprogramgruppen av två sjuksköterskerepresentanter, en representant från gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation (Gynsam) och komplementära experter som representerar vissa kunskapsområden. I vårdprogramgruppen ingår stödresurser från Regionalt cancercentrum väst med sjuksköterska, monitor och statistiker.

22.2 Vårdprogramgruppen

Norra regionen: 

 • Ulrika Ottander, medicine doktor, överläkare, kvinnokliniken 
 • Kristina Aglund, överläkare, onkologiska kliniken 
 • Katrine Åhlström Riklund, professor, överläkare, Bild- och funktionsmedicin, Nuklearmedicin 
 • Eva Lundin, universitetslektor, överläkare, kliniken för klinisk patologi/cytologi 

Samtliga vid Norrlands Universitetssjukhus. 

Uppsala-Örebro regionen: 

 • Karin Stålberg, medicine doktor, överläkare, kvinnokliniken 
 • Bengt Tholander, medicine doktor, överläkare, onkologiska kliniken 
 • Antonina Bergman, medicine doktor, överläkare, Bild- och funktionsmedicinskt centrum/Röntgen 
 • Anna Tolf, överläkare, kliniken för klinisk patologi/cytologi samtliga vid Akademiska sjukhuset 
 • Fatma Bäckman, överläkare, kvinnokliniken 
 • Per Ingverud, överläkare, Bild-och funktionsmedicin 

Samtliga vid Universitetssjukhuset Örebro. 

Stockholm-Gotlandregionen: 

 • Sahar Salehi, biträdande överläkare, sektionen för gynekologisk cancer 
 • Angelique Flöter Rådestad, docent, överläkare, sektionen för gynekologisk cancer, adjungerad 
 • Elisabet Hjerpe, medicine doktor, överläkare, onkologiska kliniken
 • Joseph Carlson, medicine doktor, överläkare, kliniken för klinisk patologi/cytologi 

Samtliga vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sydöstra regionen: 

 • Preben Kjølhede, professor, universitetsöverläkare, kvinnokliniken 
 • Gabriel Lindahl, doktorand, specialistläkare, onkologiska kliniken 
 • Isidro Albert Garcia, överläkare, röntgenkliniken 
 • Julia Bak, överläkare, klinisk patologi och genetik, Diagnostikcentrum 
 • Elisabeth Åvall Lundqvist professor, överläkare, adjungerad, onkologiska kliniken 

Samtliga vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

Västra Götalandsregionen: 

 • Pernilla Dahm-Kähler, medicine doktor, överläkare, kvinnokliniken 
 • Maria Dimoula, specialistläkare överläkare, onkologiska kliniken 
 • Henrik Leonhardt, överläkare, radiologiska kliniken 
 • Claudia Matteio, kliniken för klinisk patologi/cytologi 

Samtliga vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Södra regionen: 

 • Christer Borgfeldt, docent, överläkare, kvinnokliniken 
 • Susanne Malander, medicine doktor, överläkare, onkologiska kliniken 
 • Katerina Håkansson, specialistläkare, BFC Röntgen 
 • Anna Måsbäck, medicine doktor, överläkare, Klinisk patologi, Lund, Labmedicin Skåne 

Samtliga vid Skånes Universitetssjukhus Lund. 

Sjuksköterskerepresentanter: 

 • Carina Melander Bergström, sjuksköterska, onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 
 • Jennie Ekeberg, sjuksköterska, Kvinnokliniken Lund, Skånes Universitetssjukhus 
 • Lotta Eriksson, sjuksköterska. Universitetssjukhuset Linköping 

Patientrepresentant från Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation (Gynsam) 

 • Margaretha Sundsten, ordförande Gynsam

22.3 Adjungerade författare

Patologi: Anne-Marie Jacobsen, medicine doktor, överläkare, kliniken för klinisk patologi/cytologi, Capio 

Ultraljud: Elisabeth Epstein, docent, överläkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset 

Redaktionskommittén består av Elisabeth Åvall Lundqvist, Christer Borgfeldt (sammankallande), Angelique Flöter Rådestad och Malin Samuelsson.

22.4 Stödteam

Verksamma vid Regionalt cancercentrum väst: 

 • Christian Staf, statistiker Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård
 • Susanne Amsler Nordin, administrativ koordinator.

22.5 Vårdprogrammets förankring

Ett färdigt förslag till första upplagan till vårdprogram har skickats ut på remiss till Svensk sjuksköterskeförening, Svensk förening för onkologi, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svensk förening för patologi, Svensk förening för bild- och funktionsmedicin samt till Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation (Gynsam). Vårdprogramgruppen har efter bearbetning lämnat nytt förslag och som via RCC skickats ut på remiss till linjeorganisationerna. Därefter har vårdprogramgruppen gjort en bearbetning och lämnat ett slutligt förslag som RCC i Samverkan fastställt och publicerat. 

Vid denna andra uppdaterade version har mindre förändringar genomförts som dock inte ändrar grunderna för utredning eller behandling. Vårdprogramgruppen har därför valt att skicka ut den uppdaterade versionen med en förenklad remissgranskning motsvarande remissomgång 1.