MENY

Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

5. Primär prevention

Det finns inga studier som talar för att levnadsvanor påverkar risken för uppkomsten av icke epiteliala ovarialtumörer.