MENY

Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

6. Screening

Icke epiteliala ovarialtumörer är sällsynta och det finns ingen typ av screening för tidig upptäckt av dessa tumörer.