Instruktion för registrering i kvalitetsregistret för gynekologisk cancer

Här hittar du instruktionsfilmer som beskriver hur du registrerar i det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer.

Anmälan
Kirurgi med sparad anmälan
Kirurgi utan anmälan och koppling
Komplikation
Ledtider till primärbehandling
Tumör och sjukdomsdata
Efter primärbehandling
Läkemedelsbehandling
Uppföljning
Recidiv progress
Anmälan Cervixcancer
Radioterapi

Anmälan

Thomas Högberg visar och berättar hur man loggar in i Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer och hur man gör en anmälningsblankett och sparar den.

 

Kirurgi med sparad anmälan

I filmen visas en registrering i registret under kirurgifliken när det sedan tidigare finns en anmälan för patienten.

 

Kirurgi utan anmälan och koppling

I filmen visas en registrering i registret under kirurgifliken när det inte finns en anmälan för patienten.

 

Komplikation

I filmen visas en komplikationsregistrering i registret.

 

Ledtider till primärbehandling

I filmen visas en registrering av ledtider för primärbehandling.

 

Tumör och sjukdomsdata

I filmen visas hur tumör och sjukdomsdata registreras i registret.

 

Efter primärbehandling

I filmen visas en registrering under fliken efter primärbehandling.

 

Läkemedelsbehandling

I filmen visas en registrering under fliken läkemedelsbehandling.

 

Uppföljning

I filmen visas en registrering under fliken uppföljning.

 

Recidiv progress

I filmen visas en registrering under fliken recidiv progress.

 

Anmälan Cervixcancer

I filmen visas en anmälan av cervixcancer. Anmälningsfliken för cervixcancer skiljer sig åt från de andra diagnoserna på grund av TNM-registreringen.

 

Radioterapi

I filmen visas en registering under fliken radioterapi.