MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp gynekologisk cancer

Ordförande

Per Rosenberg

med dr, överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

 

 

Registerhållare

Thomas Högberg

docent Institutionen för Cancerepidemiologi

RCC Väst

 

 

Ledamöter

Kristina Aglund

gynonkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Maria Bjurberg

Med Dr, överläkare, sektionschef VO Onkologi och strålningsfysik

Skånes universitetssjukhus, Lund

Louise Bohr Mordhorst

gynonkolog/gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Christer Borgfeldt

docent, överläkare Kvinnokliniken

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Fatma Bäckman

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Pernilla Dahm-Kähler

regional processägare äggstockscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ida Gideonsson

gynekologisk tumörkirurgi

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kristina Hellman

Med Dr, Överläkare, Gynsektionen, Onkologiska kliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Helena Karypidis

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Preben Kjølhede

professor, överläkare Kvinnokliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Maria Mering

sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, kvinnokliniken

Cecilia Olsson

omvårdnadsrepresentant, Specialistsjuksköterska i onkologi

Karlstads universitet

Sahar Salehi

gynekologisk tumörkirurg

, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Patientrepresentant

Margaretha Sundsten

ordförande i Gynsam, Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation

 

 

Adjungerade medlemmar

Maud Ankardal

Registerhållare Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurg

Kvinnokliniken, Hallands sjukhus Halmstad

 

Elisabeth Åvall Lundqvist

professor, överläkare IKE/onkologi

Linköpings universitet

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Marie Blom

produktägare

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 19 februari 2019