Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer

Vårdprogrammet gäller för livmoderkroppscancer (endometriecancer, ICD C54.9), som även kallas även corpuscancer. Endometriecancer definieras som en malign tumör utgången från livmoderslemhinnan med potential att invadera livmodermuskelväggen samt att spridas
vidare.

Livmoderkroppscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Faktaägare: Per Rosenberg, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping
Gemensam information uppdaterad: 17 mars 2017