Standardiserat vårdförlopp vulvacancer

Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp vulvacancer, Kunskapsbanken

Alla SVF och vårdprogram finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, vulvacancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, vulvacancer (word)

Kortversion för öppenvårdsgynekologin

Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (pdf, nytt fönster)
Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser