Nationellt vårdprogram vulvacancer

Vårdprogrammet för vulvacancer är det första nationella i sitt slag. Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram vulvacancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.