Hjärna och hypofys

Omkring 1 200 personer om året i Sverige drabbas av en primär hjärntumör. Oftast är det äldre personer som får en hjärntumör. Bland barn och tonåringar är den dock den näst vanligaste cancerformen.

Hypofystumörer är ovanligare. I Sverige har vi omkring 300-500 nya fall per år. Hypofystumörer förekommer också hos barn, men är sällsynt.

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 22 mars 2018