MENY
Till regionspecifikt innehåll

Cancer i hjärna och ryggmärg

Varje år insjuknar omkring 1400 personer i Sverige av en tumör som uppstår i hjärna eller ryggmärg. Oftast är det äldre personer som drabbas och ungefär hälften av patienterna är över 60 år. Samtidigt kan cancerformen drabba människor i alla åldrar och är den näst vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar.

Patientens prognos beror bland annat på om tumören är låg- eller högmalign och vilken undergrupp tumören tillhör, men även på ålder och allmäntillstånd hos patienten. Hjärntumörer hos barn svarar ofta bra på behandling.

Överlevnaden för personer med cancer i centrala nervsystemet varierar kraftigt mellan olika diagnoser, men generellt har en förbättring skett efter slutet av 70-talet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om hjärntumörer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om hjärntumörer.

Bilaga 2G Utvecklingsplan hjärntumörer

Regionala processledare

Alexandra Dovin

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Regional Processledare

Anna Rydelius

Läkare

Skånes universitetssjukhus

 

Sara Kinhult

ordförande VP-grupp

Skånes universitetssjukhus

Cancer i hjärna och ryggmärg i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom cancer i hjärna och ryggmärg. Även en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet finns.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Regional tillämpning av vårdprogram


Faktaägare:Roger Henriksson, onkolog, chef RCC Stockholm Gotland
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regional information uppdaterad: 11 september 2018