Pilotprojekt teledermatoskopi

Tidig diagnostik och operation är avgörande för prognosen vid melanom. Med ett nytt arbetssätt och en mobilapp ska väntetiderna bli kortare för patienter i Stockholms län och region Gotland.

Bild på smartphone med misstänkt hudfläck

Hur går det till?

Primärvårdsspecialisten fotograferar misstänkta förändringar med en smartphone kopplad till en förstoringslampa – ett dermatoskop. Därefter laddas bilden via mobilapplikationen till en databas. Hudcancerspecialisten får tillgång till bilderna på de misstänkta hudförändringarna, tar del av bakgrundsinformationen, granskar fallet och skriver ett utlåtande. Primärvårdsspecialisten får rekommendation om hur fallet bäst behandlas och inom loppet av en vecka har patienten informerats om svaret och planen för den fortsatta vården.

Vårdförlopp

Syfte

Detta pilotprojekt syftar till att öka tillgängligheten i vården och att verka för vård på lika villkor genom att specialistvårdskompetens överflyttas till primärvård dit patienten först söker för pigmenterade tumörer. Vid positivt utfall av projektet planeras breddinförande efter eventuell modifiering.

Projektet syftar även till att formulera ett kliniskt beslutsstöd för primärvården. Granskarna skriver ett remissvar som utöver diagnos även ger den inremitterande enheten vägledning i den fortsatta kliniska handläggningen av patienten.


Mål

Målet med projektet är att under ett års tid utarbeta ett nytt arbetssätt för konsultation på distans avseende pigmenterade hudförändringar. Det ska ske med hjälp av teledermatoskopi för att i samarbete mellan primär- och specialistvården prioritera och korta väntetiden till diagnos och behandling för dessa patienter. Det ingår även att minska andelen operationer av godartade förändringar.

Övergripande tidplan

Övergripande tidplan för projektet

Slutrapport

Här kan du ladda ner slutrapporten för projektet.

Pressmeddelande

Ny mobilapp för snabbare upptäckt av hudcancer