Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

- Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR) 

Nationell kvalitetsregisterrapport huvud- och halscancer, 2016 (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 44 dagar, 2016
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 99 procent, 2016
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 95 procent, 2016

Det nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Det omfattar canceranmälan, ledtider, behandlingsbeslut, kirurgisk och behandling och uppföljning.

Målet med registret är att öka kunskapen om huvud och halscancer i Sverige och peka på eventuella svagheter i utredning, behandling och uppföljning. Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder regionalt, nationellt och internationellt.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer startades 2008. Det är utvecklat och förvaltas i ett samarbete mellan specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi, tillsammans med Regionalt cancercentrum väst.

Faktaägare: Anders Högmo, ÖNH-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Gemensam information uppdaterad: 13 december 2017