MENY

Stöd vid information

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs. Sedan juni 2018 erbjuds patienter Min Vårdplan även digitalt, eMVP.

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med huvud- och halscancer

Syftet med informationen är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

  1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Meddela tryckeriet att du vill trycka i A5.
    OBS! Undvik att skriva ut på vanlig skrivare då materialets format, A5, inte är anpassat för detta.
  2. Välj ut det material som aktuellt till just din patient.
  3. Kliniken har pärmar som du kan ge till patienten, där du kan sätta in materialet. Patienten kan också kan samla annat material i pärmen under behandlingen.

Tilläggs sidor

Till kapitel 2: 

Till kapitel 4:

Till kapitel 5: 

Om materialet

Materialet är framtaget och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med Huvud- och halscancer i Stockholm, sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och granskat av den regionala vårdprogramgruppen för Huvud- och halscancer Stockholm – Gotland.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan under rubriken Användning.

porträtt

Britt Nordlander

processledare

RCC Stockholm-Gotland


Faktaägare: Britt Nordlander, processledare huvud- och halscancer, RCC Stockholm – Gotland

Sidan uppdaterad: 14 februari 2019