Nationell kvalitetsregistergrupp för lungcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm Gotland

 

 

Ledamöter

Anders Vikström

lungmedicin

Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

 

Andreas Hallqvist

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Annelie Behndig

lungmedicin

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bengt Bergman

regional processägare lungcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Eva Brandén

lungmedicin

Gävle Sjukhus

Fredrik Enlund

Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län

Johan Botling

patolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Magnus Kentson

lungmedicin

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Maria Planck

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Mikael Johansson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus Umeå

Mona Gilleryd

lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Per Fransson

onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Simon Ekman

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Stefan Bergström

onkolog

Gävle Sjukhus

 

 

Patientföreträdare

Tommy Björk

Lungcancerprocessen

Lungcancerföreningen

 

 

Stödjande RCC

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Uppsala Örebro