MENY

Gällande vårdprogram lungcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-09.

19. Underlag för nivåstrukturering

Nivåstruktur för lungcancervården i Sverige sammanfattas här.

Åtgärd

Utförare

Basal diagnostisk utredning av misstänkt lungcancer, inkl DT, bronkoskopi, DT/UL-ledda punktioner, och basal funktionsutredning

Lungmedicinska enheter på läns- och regionsjukhus (sammanlagt ca 30 enheter i landet)

PET-DT

Nuklearmedicinsk/bilddiagnostisk enhet på regionsjukhus, efter remiss från utredande enhet på läns/regionsjukhus

EBUS/EUS

Lungmedicinska enheter på regionsjukhus och under en introduktionsperiod på 2-3 år på selekterade länssjukhus för diagnostik. EBUS/EUS för systematisk mediastinal stadieindelning kräver en volym på minst 50 us/år för, och bör därför i huvudsak bedrivas på regionsjukhus.

Ergospirometri

Klinisk fysiologi på regionsjukhus efter remiss från utredande enhet på läns/regionsjukhus

Multidisciplinär konferens

Regionsjukhus samt länssjukhus med tillgång till erforderliga specialiteter eller via telekonferens med regionsjukhus

Kirurgisk behandling

Thoraxkirurgisk enhet på regionsjukhus

Konventionell strålbehandling

Onkologiska enheter på regionsjukhus och länssjukhus med befintlig strålbehandlingsutrustning

Precisionsbestrålning

Onkologiska enheter på regionsjukhus och selekterade länssjukhus

Antitumoral läkemedels­behandling (cytostatika, målriktad terapi) av lungcancer

Lungmedicinska och onkologiska enheter på läns- och regionsjukhus

Introduktion av nya läkemedel med små målgrupper (<3 per år)

Lungmedicinska och onkologiska enheter på regionsjukhus

Läkemedelsbehandling av metastaserad bronkialcarcinoid

Lungmedicinska och onkologiska enheter på regionsjukhus i samråd med endokrinonkologisk enhet/team

Allmän palliativ vård

Alla vårdenheter på läns- och regionsjukhus. Kan även involvera primärvården.

Specialiserad palliativ vård

Vårdenhet/hemsjukvård för avancerad palliativ vård och behandling inom varje landsting

Kliniska behandlingsstudier

Universitetssjukhus, nationella studier även på länssjukhus, ev efter remiss till universitetssjukhus