MENY

Gällande vårdprogram lungcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-09.

Appendix 1: Anvisningar för preparathanteringvid pulmectomi, lobectomi och segmentresektion

 • Preparatet skall inkomma färskt till patologavdelningen 
 • Mät hela preparatet 
 • Mät tumörstorlek (observera gränser för pT faktor vid 2, 3, 5 och 7 cm)
 • Notera tumörläge (centralt, perifert); mät avstånd tumör – proximal bronkkant vid centrala tumörer (dessa undersökes oftast lättast från bronksidan och ‘perifera’ från pleurasidan) 
 • Preparatet bör bevaras så intakt som möjligt för endobronkiell fixering (ger betydligt förbättrad morfologi) 
 • Därefter fixering med NBF via kanylering av bronk. Använd vanlig formalinpump med ett lätt- måttligt tryck, alternativt spruta och kanyl vid små preparat. Arbeta i dragskåp.  Fixeringen kan modifieras efter tumörens läge och preparatets utseende. 

Utskärning av rutinhistologi

 • Notera utgångsbronk om möjligt. Avstånd till resektionskant (centralt belägna tumörer). Engagemang av pleura viscerale? Överväxt på thorax (bröstväggsresektion) eller mediastinum (det senare kan vara svårt att bestämma)?
 • 1 bit (tvärsnitt) från resektionskant (proximal bronkkant)
 • 3 bitar från tumör, + eventuellt 1 bit övergång bronk- tumör (obs: längssnitt)
 • 1 tumörbit tages mot närmaste pleuraytan (perifera tumörer för bestämning av pleurainväxt)
 • 1 bit lunga distalt om tumör (centralt belägna tumörer)
 • 2 bitar övrig lunga
 • Samtliga regionala lgl som framdissekeras i preparatet samt av kirurgen inskickade lgl från olika stationer i separat märkta burkar (1 bit från varje) för ‘patologisk stadieindelning’
 • Vid pleuranära tumörer skall man alltid göra Vg-elastin eller annan elasticafärgning. Man kan då lättare konstatera om pleurainväxt föreligger. Detta har störst betydelse vid tumörer < 3 cm eftersom inväxt i pleura viscerale ändrar stadie från pT1 till pT2
 • Tumörtyp anges utifrån 2015 WHO/IASLC HISTOLOGISK KLASSIFIKATION AV LUNG- OCH PLEURATUMÖRER samt IASLC/ATS/ERS 2011 Classification of Lung Adenocarcinoma in Resection Specimens.